نظامی جمهوری اسلامی ایران در دنیا بی همتا است


درست در این لحظه دوشنبه خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بوشهر گزارش داد کدام ممکن است موکب نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر به رویداد ۲۹ فروردین روز نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود حضور مشاور نظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. مقام معظم مدیریت در استان شاد.

آیت الله صافی بوشهری همراه خود تبریک ۱۹ فروردین ماه روز نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا، به جایگاه نظامی جمهوری اسلامی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نیروهای مسلح در هر کشوری مایه سربلندی، عظمت، اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار هستند. نظامی. جمهوری اسلامی ایران دارای امتیازات مهم سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان است.

مشاور ولی فقیه در استان بوشهر همراه خود خاص اینکه نظامی جمهوری اسلامی ایران دارای اقتدار در سراسر جهان است، تصریح کرد: نظامی جمهوری اسلامی ایران در امتداد طرف سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نیروهای مسلح منشأ است. اجتناب کرده اند امکانات سراسری امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار در سراسر جهان جمهوری اسلامی ایران.

امام جمعه بوشهر همراه خود ردیابی به اینکه نیروهای مسلح ایران به ۱ نیروی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه اقتدار در سراسر جهان تغییر شده است، خاطرنشان کرد: نظامی جمهوری اسلامی ایران در همه جهان ها در کلاس ها، ستادی، ساخت این سیستم های جنگی، دردسرساز افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی افزاری، امکانات میدانی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} انرژی او در مکان فوق العاده خوشحال از آمیزی قرار دارد.

وی اظهار داشت: نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود علم، اقتدار عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوای ارتش، حکومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت، ارتشی را خلق کرده است کدام ممکن است در گذشته تاریخی ایران الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جغرافیای ملت بی همتا است. . نظامی های جهانی

آیت الله صافی بوشهری اجتناب کرده اند آمادگی بالای نظامی جمهوری اسلامی در استان بوشهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نظامی جمهوری اسلامی ایران مستقر در استان بوشهر گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت نیز برای آن آمادگی دارند. حفاظت اجتناب کرده اند دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید