نقص فنی پرواز تهران-نجف رفع شد


سید محمد حسین عمادی، مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، اظهار داشت: پرواز شماره یک ایران ایر ساعت ۹:۳۰ فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را به مقصد نجف ترک کرد. پس از رفع نقص

به گزارش فارس، پرواز شماره یک شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر تهران به نجف به دلیل نقص فنی ساعت ۸:۴۵ صبح امروز شنبه در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به سلامت به زمین نشست.

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/م/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید