نویدکیا: خاطرات خوبی اجتناب کرده اند آبادان دارم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند آبادان، محرم نویدکیا سرمربی خدمه فوتبال سپاهان اصفهان در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار همراه خود صنعت نفت در آبادان در چارچوب هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر فوتبال انگلیس، تصدیق شد: خدمه فوتبال سپاهان اصفهان در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر فوتبال انگلیس در آبادان دیدار می تنبل.

مداوم..
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید