نگاهی به هنرهای تجسمی در عراق / در پوشش سه اثر منتشر نشده از جواد سلیم + فیلم


خبرگزاری فارس – گروه هنر: در میان دانشگاهیان عراقی رایج است که «کتاب ها در مصر نوشته و ترجمه می شوند، در لبنان چاپ می شوند و در عراق خوانده می شوند». این عبارت تا حدی گویای این واقعیت است که اندیشه معاصر غرب سال هاست در کتابفروشی ها و بازارهای کتاب عراق موجود است. پرسش هایی از این دست نشان می دهد که حوزه فرهنگی و هنری عراق، حوزه ای پویا مانند ایران است و جریان های مهمی در آن نفس می کشند. استقبال بازار هنر و رشد قیمت آثار هنرمندان این کشورها به ویژه در حوزه هنرهای تجسمی گویای این موضوع است.

* آنچه ما به عنوان هنرهای تجسمی عراق می شناسیم

آنچه ما به عنوان هنر معاصر عراق می شناسیم کمتر از یک قرن قدمت دارد. در یک طبقه بندی کلی، صحنه هنر معاصر عراق را می توان به سه دوره کلی تقسیم کرد:
دوره اول: سلطنت هاشمی تا انقلاب (۱۳۱۰ تا ۵۸)

دوره دوم: دوران رژیم بعث (۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳)

دوره سوم: دوره بعد از بعث (۲۰۰۳ تا امروز)

اولین نسل از هنرمندان مدرن عراقی در اروپا تحصیل کردند و به خوبی با سبک های هنر مدرن آشنا بودند. آنها با روندهای مدرن و مدرنیسم متأخر آشنا بودند، از امپرسیونیسم گرفته تا فوویسم، کوبیسم، سوررئالیسم، سوپر ماتیس و… از جمله این هنرمندان دو چهره شناخته شده جواد سلیم و فایق حسن هستند و هنرمندان دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاگردان هنرجو بودند. این بزرگان هنرمندان


تابلویی از فایق حسن که رویکردهای کوبیسم در آن کاملا مشهود است

این هنرمندان به منظور توسعه هنر مدرن عراق سعی کردند زیبایی شناسی هنر مدرن را که شامل پرهیز از اشاره مستقیم به اشکال طبیعی (ناتورالیسم) و در نظر گرفتن جهانی بودن اصول فرم زیبایی شناسی بود، با میراث عراقی که شامل فرهنگ بین النهرینی، اسلامی و عامیانه آمیخته است. بنابراین، نقاشی‌های مدرن عراقی در مقایسه با نمونه‌های اروپایی، دارای عناصر و نشانه‌هایی هستند که نمایانگر «هویت» عراقی است. در صد سال اخیر فضای شدید سیاسی و هزارتوی عجیب جنگ و هرج و مرج باعث مهاجرت بسیاری از هنرمندان عراقی شده است. اما بسیاری از آنها هنوز آثار خود را برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه انتخاب می کنند و مانند بسیاری دیگر از هنرمندان مهاجر عرب، از پرداختن به مسئله خاورمیانه دست برنداشته اند.

به گفته متخصصان خاورمیانه و به طور خاص از عراق، هنر به دلیل تاریخ و نفوذ تمدن های باستانی تا قرن بیستم همواره جنبه تزئینی داشته است و تنها در شرایط خاصی مانند جنگ، قحطی و اشغال و … در موارد کمی فراتر از جنبه های تزئینی و کاربردی بود. همچنین مدرنیسم غربی و طبیعتاً هنر مدرن قرن بیستم مانند سایر کشورهای منطقه با بازگشت دانشجویان اعزامی به اروپا وارد عرصه عمومی و دانشگاهی عراق شد. با این حال، می توان تأثیر بیشتر مهاجرت هنر معاصر غرب به عراق را بر شاخه های هنرهای تجسمی این سرزمین ردیابی و شناخت.

با مطالعه تاریخ عراق معاصر می توان گفت که با استعمار بریتانیا در عراق که به طور مستقیم و غیرمستقیم تا انقلاب ۱۹۵۸ ادامه یافت، تأکید زیادی بر «وحدت» شد و ناسیونالیسم بسیار شدید بود. با رهایی از استعمار، عراق گرفتار استثمار حاکمان داخلی شد و از موضوع «وحدت» به «برابری و عدالت اجتماعی» روی آورد و اندیشه‌های سوسیالیستی برجسته‌تر شد. پس از آن هنر معاصر عراق در دوره اول (هاشمی) بر هویت عراقی و عربی و در دوره دوم (بعث) بیشتر بر مسائل و جریانات اجتماعی تاکید دارد. بنابراین، گفتمان های غالب در هنر معاصر عراق در هر یک از سه دوره تاریخ این کشور را می توان خلق هنری با هویت عراقی و مدرن در دوره اول تعریف کرد. به ایدئولوژی بعثی و شخص صدام حسین (سخنرانی رسمی بعثی) جایگاه ویژه ای بدهید و هنری متعهد و حساس به واقعیت اجتماعی خلق کنید، مانند ترسیم رابطه قدرت و سرنوشت انسان، تأکید بر «وطن» و سرنوشت آن. در دوره دوم؛ و با توجه به موضوع مهاجرت و شرایط عراق و عراقی ها پس از اشغال آمریکا در دوره سوم.

*ایده «بازگشت به ریشه ها» در هنر مدرن و معاصر عراق

از دهه ۱۹۵۰، یعنی آغاز توسعه هنر مدرن عراق، جریان “بازگشت به ریشه ها” ایده اصلی و جدایی ناپذیر هنر مدرن عراق بوده است. اغلب هنرمندان نسل اول مدرن، از جمله جواد سلیم و شاکر حسن السعید، ایده تداوم فرهنگی و پیوند سنت و مدرنیته و «الهام از میراث» را محور اصلی آفرینش هنری خود قرار دادند و این رویکرد را به نسل های بعدی

«بازگشت به ریشه‌ها» و «تداوم فرهنگی» از مهمترین مفاهیم این حرکت هنری است و هر هنرمندی برای نشان دادن تداوم هنری-فرهنگی شیوه‌ای دارد. برخی برای فرم، تکنیک، ترکیب، پالت رنگ، نمادها، برخی دیگر برای موضوع و حتی عنوان اثر. گاه الهام میراث با استفاده از نقوشی مانند خط، گنبد و چشمان سومری آشکار می شود، گاه تنها از طریق معنای ضمنی که اثر به آن اشاره دارد، که در مورد دوم، توصیف هنرمند از اثر خود می تواند راهنمای مهمی در تفسیر باشد. . یک اثر باشد

جواد سلیم، مظهر مدرنیسم عراقی

جواد سلیم (۱۹۶۱-۱۹۲۱) سهم بسزایی در معرفی زیبایی شناسی جدید از جمله کوبیسم و ​​سوررئالیسم داشت. یکی از برجسته ترین آثار او نقاشی چهره یک دختر یا یک زندانی سیاسی ناشناس است. او در دهه ۱۹۳۰ به پاریس و سپس به رم سفر کرد و تحصیلات آکادمیک خود را در رشته مجسمه سازی در فضای گرم هنر کوبیسم و ​​سوررئالیستی در پاریس به پایان رساند. سپس به بغداد بازگشت و به تدریس مجسمه سازی و مرمت آثار باستانی سومری و آشوری پرداخت. در اواخر دهه چهل بار دیگر به اروپا بازگشت و تحصیلات تکمیلی خود را در انگلستان به پایان رساند. همزمان با ورود مجدد او به عراق، دانشکده هنرهای زیبا در بغداد در سال ۱۹۵۱ تأسیس شد. تدریس او به عنوان رئیس بخش مجسمه سازی دانشگاه، راه جدیدی را برای شکوفایی گرایش هایی مانند هنر کوبیسم، هنر انتزاعی و هنر مفهومی در بغداد هموار کرد. .

* کشف سه اثر معرق نامرئی جواد سلیم

به گزارش خبر ملی به تازگی سه اثر معرق از جواد سلیم کشف شده است. این سه اثر در سال ۱۹۵۶ در خانه نوری فتح پاشا (سیاستمدار) نصب شد و ورودی، سالن پذیرایی و اتاق خانواده خانه را در منطقه مرفه غرب بغداد در المنصور تزئین کرد. اما پس از خروج پاشا و خانواده اش از عراق، خانه دست نخورده باقی ماند و موزاییک ها فراموش شدند.

این آثار پس از تماس هنرمند عراقی حیدر سالم الجعفری با بازماندگان خانواده پاشا کشف و منتشر شد. هر یک از موزاییک ها که به سبک انتزاعی بر روی زمینه آبی تیره و قرمز انجام شده است، تقریباً ۸.۵ متر در ۲.۸۲ متر و ۲.۸۳ متر در ۷ متر است.

سلیم یکی از رهبران جنبش هنر مدرن در بغداد بود. امروزه بیشتر به خاطر بنای یادبود آزادی شهرت دارد. این ساختمان که یادآور انقلاب ۱۹۵۸ عراق است در میدان تحریر بغداد واقع شده است. سلیم در سال ۱۹۶۱ در ۴۲ سالگی درگذشت و بسیاری از آثار او در غارت مرکز هنری بغداد (۲۰۰۳) پراکنده شد.


نقاشی های جواد سلیم که ایده بازگشت به ریشه در آنها به وضوح دیده می شود، رویکرد مدرنیستی را پیش می برد، در این آثار به محدودیت های رسانه نقاشی و چیستی آن، بازی با سطوح، صافی توجه شده است. رنگ آمیزی و نوع رنگ ها کاملا بر اساس عناصر هویتی عراقی فرموله شد.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید