هروی: کاراته خودش را به بازی ایران تدریجی کرد/ گروه ما بیمه حضرت ابوالفضل (ع) است


به گزارش خبرگزاری فارس، کاراته اجتناب کرده اند آن موضوع‌ هایی است تخصصی ایجاد می کند سال‌ های فعلی هر مسابقه‌ ای گذشت، کف دست پر برگشته است؛ می‌ خواهد قهرمانی آسیا باشد هر دو قهرمانی جهان هر دو لیگ جهانی. هر مسابقه‌ ای که کاراته‌کا‌های ملت مان روی تاتامی گذشت‌ اند، کف دست‌ شان بالا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منصفانه دوجین مدال رنگی به ایران بازگشته‌ اند. همراه خود این قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل تولید دیگری همه روی کاراته در تفریحی‌ های المپیک شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند موضوع‌ هایی که می‌ تواند ایران را صاحب مدال تنبل، حساب ویژه‌ ای باز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از مدال برایشان جدا گذاشتند که در واقع همینطور هم شد. کاراته‌ کاها رو سفید شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند به خوبی خودشان را به بازی ایران تدریجی کنند. در چنین شرایطی اگر المپیک عقب نمی‌ افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا همه این سیستم‌ های بازی دنیا را به‌ هم نمی‌ ریخت، شاید اوضاع بیشتر هم می شد، با این حال همراه خود این جاری کاراته کاها به خوبی توانستند پرچم این موضوع را بالا نگه دارند.

هرچند منصفانه ویروس مضر، شیرینی اولین حضور کاراته در المپیک که فینال آن هم بود را منصفانه سال به تأخیر انداخت، با این حال بالا این ماجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی شیرین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک خوش مدال‌های کودک‌های کاراته همچنان زیر زبان‌ مان مزمزه می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر وقت یاد سوسو زدن ستاره‌های کاراته ایران در المپیک توکیو می افتیم برایشان هورا می‌ کشیم.

نامی که اجتناب کرده اند ابتدا همراه خود کاراته درهم پیچیده «شهرام هروی» است. سرمربی سودآور گروه سراسری کاراته تخصصی ایجاد می کند سال‌های فعلی عملکرد زیادی در سوسو زدن کاراته‌کا‌های کشورمان داشته است. هروی همراه خود کوله باری اجتناب کرده اند تخصص اردیبهشت سال ۹۵ بود که تصمیم سرمربیگری گروه سراسری کاراته را گرفت به همان اندازه به این موضوع اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانی بدهد. کاراته همواره یکی اجتناب کرده اند موضوع‌ هایی بود که قابلیت بالایی برای مدال‌ آوری در مسابقات بین‌ المللی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید معلم‌ ای پای کار می‌ به اینجا رسید که راهی پیدا کند این قابلیت را به صورت درست‌ تری شکوفا تنبل به همان اندازه این موضوع مدال‌ های بیشتری را در مسابقاتی که اعزام می‌ شد، درو تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم ملت مان تا حد زیادی اجتناب کرده اند در گذشته بالا برود.

هروی پیش اجتناب کرده اند این تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دهه ۸۰ در مقاطع مختلف شناخته شده به عنوان معلم در کادر فنی گروه سراسری کاراته در کلاس‌ های مختلف ورزش کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا نوبت آن رسیده بود به همان اندازه شناخته شده به عنوان سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفر اول هدایت کاراته بزرگسالان را بر عهده بگیرد. اجتناب کرده اند زمان حضور هروی در گروه سراسری کاراته ایران اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۶ به بعد توانسته هم در رقبا‌ های قهرمانی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی آسیا یکی اجتناب کرده اند گروه‌ هایی باشد که همراه خود قرار تکل در بین ۲ گروه اول، ملت مان را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند قطب‌ های کاراته دنیا مطرح تنبل. موفقیت‌ های هروی همراه خود گروه سراسری کاراته بار تولید دیگری مزیت‌ های معلم ایرانی را به رخ کشیده است، مربیانی تخصصی ایجاد می کند تا حد زیادی مواقع همراه خود وجود کارنامه درخشانی که داشته‌ اند، مورد بی‌ مهری‌ های زیادی قرار گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن طور که صادق‌ شان بوده، مورد تقدیر قرار نگرفته‌ اند.

«ما سال ۱۴۰۱ مسابقات زیادی را جلو داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمان سخت است، با این حال کاراته این تخصص را داشته که اجتناب کرده اند مسیر روی حیله و تزویر سربلند حرکت تنبل»؛ این گوشه ای اجتناب کرده اند صحبت های سید شهرام هروی، سرمربی گروه سراسری کاراته است. او مدعی است گروه سراسری برای مسابقات جلو جوان شده، با این حال همراه خود این جاری تمام اعضای گروه سراسری در هر شرایط برای نخست جابجایی پرچم کشورمان می‌جنگند.

این بخشی اجتناب کرده اند صحبت‌های سید شهرام هروی سرمربی پر خوشحال از گروه سراسری کاراته کشورمان همراه خود خبرگزاری فارس بود.

مشروح اظهار داشت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

این سیستم‌ های تمرینی همراه خود نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت پیش {می رود}

تمرینات مان بعد اجتناب کرده اند المپیک تعطیل نشد

کاراته خودش را به بازی ایران تدریجی کرد

کاراته بیمه حضرت ابوالفضل (ع) است

توقع داشتیم که کاراته تا حد زیادی اجتناب کرده اند این مورد ملاحظه قرار بگیرد

بخاطر کرونا مسابقات قهرمانی جهان را اجتناب کرده اند کف دست دادیم

تفریحی های آسیایی هر فاصله روی حیله و تزویر تر تبدیل می شود

بازی های رزمی مظلوم هستند

۸۰ سهم گروه سراسری جوان شده است

هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم خرداد ماه مسابقات انتخابی برگزار می‌ شود

اعضای گروه سراسری کاراته در هر شرایطی برای دستیابی پرچم کشورشان جنگیده‌اند

اردوهای مرحله جدید گروه سراسری کاراته، تحریک کردن شده است، شرایط اردوها چطور است؟

کاراته ایران همراه خود کوله باری اجتناب کرده اند تخصص، چندین سال است، مسیر موفقیت را همراه خود بچه ها صادق پیش می‌رود. در سال جدید همراه خود هدف جدید، کارمان را طبق این سیستم های اجتناب کرده اند پیش تدوین شده پیش می بریم. همه این سیستم های تمرینی ما همراه خود نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت پیش {می رود}.

قبول دارید که انتظارها اجتناب کرده اند کاراته به خاطر نتایج خوبی که طی تعدادی از سال فعلی کسب شده ، بالا گذشت است؟

ما بعد اجتناب کرده اند المپیک توکیو تمرینات مان را علی رغم شیوع کرونا مشترک پیگیری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالیم که اجتناب کرده اند سه مدال طلای کاروان بازی ایران، منصفانه مدال طلای آن به کاراته تعلق دارد. در نظر گرفته شده می کنم کاراته همراه خود کسب مدال طلای المپیک توکیو، خودش را به بازی ایران تدریجی کرد. با بیرون شک این گروه تذکر کرده حضرت ابوالفضل (ع) است، ما در همه زمان ها پرچمی جدا گروه سراسری داریم که شناسایی زیبای حضرت ابوالفضل (ع) روی آن عملکرد بسته است. کاراته بیمه حضرت ابوالفضل (ع) است.

در هر صورت خوشحالیم که مدال طلای کاراته در المپیک مورد اقبال افراد محله قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه رسانه ها نیز اجتناب کرده اند این موضوع استقبال کردند، با این حال ما توقع داشتیم که کاراته تا حد زیادی اجتناب کرده اند این مورد ملاحظه قرار بگیرد، مخصوصاً اجتناب کرده اند سوی مسئولان وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها. به هرحال نتایجی که طی این تعدادی از سال کسب کردیم باعث شده انتظارها اجتناب کرده اند ما بالا برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار ما را روی حیله و تزویر کرده است.

در صورتی که تفریحی های آسیایی به تعویق نیوفتد، تعدادی از ماه تولید دیگری این مسابقات آغاز احتمالاً وجود خواهد داشت، در برابر این بالا بودن انتظارها اجتناب کرده اند کاراته ایران در تفریحی های آسیایی خواهید کرد چه انتظاری اجتناب کرده اند مسئولان بازی دارید به همان اندازه انتظارها را برآورده کنید؟

ما تفریحی های آسیایی را جلو‌ داریم. متاسفانه بخاطر شرایط کرونا مسابقات قهرمانی جهان را اجتناب کرده اند کف دست دادیم، این اتفاق پیشنهادات خوبی نداشت. ما توقع داریم که مسئولین بازی به در نظر گرفته شده گروه سراسری کاراته باشند. کودک های ما اجتناب کرده اند تذکر فنی در جاری حاضر شرایط خوبی دارند، با این حال اجتناب کرده اند تذکر روحی باقی مانده است به شرایط مفهوم‌آل نرسیده اند.

همه نفرات حاضر در اردوها امتحان شده می کنند به همان اندازه بتوانیم نتایج خوشایند قبلی را تکرار کنیم. هر فاصله شرایط  تفریحی های آسیایی نسبت به در گذشته روی حیله و تزویر تر تبدیل می شود. ممکن است سه فاصله در تفریحی‌های آسیایی شناخته شده به عنوان معلم حضور داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ می دانم شرایط حضور در تفریحی‌های آسیایی سرراست نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً این دوران کارمان اجتناب کرده اند سه فاصله در گذشته روی حیله و تزویر تر است، با این حال یادمان نرود کاراته پتانسیل فوق العاده بالایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مورد ملاحظه قرار بگیرد.

پیش بینی خواهید کرد اجتناب کرده اند مسئولان بازی در آستانه مسابقات جلو مادی است؟

کودک های کاراته واقعاً مظلوم هستند، ممکن است صدها آموزش داده شده است ام که بازی های رزمی مظلوم هستند، با این حال کاراته اجتناب کرده اند همه موضوع ها مظلوم تر است. در هر صورت توقع ما اینجا است که حمایت شویم، همه عامل صرفاً مادی نیست، با این حال حمایت پولی ممکن است باعث الهام بخش سراسری پوشان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش غیر سکولار هم جز خوب ارزش‌های بی نظیر است که امیدواریم این ۲ موضوع را اجتناب کرده اند سوی مسئولان وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها تا حد زیادی شاهد باشیم.

امسال کاراته سال پر ترافیکی را جلو دارد، برای اینکه بتوانید در رویدادهای جلو سودآور باشید چه این سیستم‌ ای دارید؟

ما این تخصص را داشته ایم که در یک واحد سال در تفریحی های آسیایی، مسابقات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاراته وان های مختلف نمایندگی کنیم. در هر صورت کاراته اجتناب کرده اند این مسیرهای روی حیله و تزویر صدها سربلند حرکت کرده است.

گویا {در این} مسیر روی حیله و تزویر ادعا به همراه خود مخلوط کردن جوان در جستجوی موفقیت باشید، شرایط حضور در موفقیت همراه خود این بچه ها روی حیله و تزویر نیست؟

مطمئنا؛ کودک ها اجتناب کرده اند فیلترهای مسابقات قهرمانی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابی حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اردوی گروه سراسری حضور پیدا کردند؛ در واقع منصفانه سری اجتناب کرده اند گیمرها که سال قبلی در مسابقات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش مبارزات انفرادی عضو گروه سراسری بودند، اجتناب کرده اند حضور در مسابقات قهرمانی ملت معاف بودند.

در جاری حاضر هم ۸۰ سهم گروه سراسری جوان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی تخصصی ایجاد می کند اردوی گروه سراسری حضور دارد، بر حسب مزیت هایش است. همه این نفرات، هم جوان ترها هم همراه خود تخصص ها همدل شدند به همان اندازه به موفقیت برسیم.

انتخابی آخرین گروه سراسری دقیقا چه تاریخی برگزار می‌ شود؟

هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم خرداد ماه مسابقات انتخابی برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت؛ در واقع در وزن ۷۵- کیلوگرم ادعا به ۲۴ خردادماه انتخابی برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر وزن ۲ نفر باقی خواهند ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق ترین نفر به تفریحی های آسیایی اعزام احتمالاً وجود خواهد داشت.

صحبت پایانی…

ممکن است اجتناب کرده اند کودک های گروه سراسری کاراته که در همه زمان ها مثل منصفانه سرباز اوج به زیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده به موفقیت کاراته ملت شان در نظر گرفته شده می‌ کنند، تشکر می‌ کنم. آنها در هر شرایطی برای دستیابی پرچم کشورشان جنگیده‌اند.

انتهای پیام/