هشتاد و دومین نشست کمیسیون هماهنگی آب در ترکمنستان


به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس، هشتاد و دومین جلسه کمیسیون هماهنگی آب بین ایالتی با حضور نمایندگان صندوق بین المللی نجات دریای آرال در عشق آباد برگزار شد.

در این نشست روسای ادارات و کمیته های آب ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان، نمایندگان ادارات کمیته و کارشناسان برجسته حوزه آب حضور داشتند.

در این جلسه گزارش روسای سازمان های مدیریت آب «آمو دریا» و «آقا داریا» در مورد میزان آب رودخانه ها و سقف مصرف آب در این حوضه ها ارائه شد.

لذا در نظر گرفتن و تصویب حدود برداشت آب و نحوه بهره برداری از آبشار از مخازن آمودریا و آقا داریا در دوره غیر رویشی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، محصولات کشاورزی کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و فصل رشد سال جاری جمع بندی و برنامه های سال آینده ترسیم شد.

در نتیجه این جلسه پروتکلی امضا شد. این نشست توسط کمیته دولتی منابع آب ترکمنستان با مشارکت کمیته بین المللی نجات دریای آرال و با حمایت انجمن آلمان برای همکاری های بین المللی و مرکز منطقه ای محیط زیست آسیای مرکزی برگزار شد.

به گفته منابع خبری این انجمن در سطح ایالتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. «سردار بردی محمدافرئیس جمهور ترکمنستان نیز اظهار داشت که ترکمنستان جدی است اکثریت این رویکرد توسعه تعامل به منظور بهبود فرآیند و افزایش کارایی نجات آرال را نشان می دهد.

پایان پیام/ساعت
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید