هفتمین نمایشگاه سراسری اسباب تفریحی در ایستگاه آخر


همراه خود ملاحظه به شفاف به گزارش اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل کانون، هفتمین جشنواره سراسری تفریحی های کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۰۱ به کار شخصی بالا می دهد. این سیستم تلویزیونی «الحدث» نیز طبق روال {هر روز} اجتناب کرده اند ساعت ۵ به همان اندازه منصفانه بامداد به محافظت این نمایشگاه می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های مهارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری همراه خود حضور مربیان وسط اجتناب کرده اند ساعت ۵ به همان اندازه منصفانه بامداد شکسته نشده دارد.

این سیستم تلویزیونی «مملیل» نیز فینال حاضر های شخصی را اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ به همان اندازه ۱۷، ۱۸ به همان اندازه ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ به همان اندازه ۲۱ در سالن شهید بهنام روی صحنه می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هایی اجتناب کرده اند قبیل مسابقه، علاقه، تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد می دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ به همان اندازه ۱۹:۳۰، اجتناب کرده اند ساعت ۱۹:۳۰ به همان اندازه ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰ به همان اندازه ۲۴ اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش های روز پایانی نمایشگاه است. امین عبدالمالکی، طراح تفریحی «هفت گنبد» نیز در این زمان بازدید کننده گیم شو {خواهد بود}.

بر ایده این خبر، برپایی فیزیکی نمایشگاه اسباب‌تفریحی پس اجتناب کرده اند گذراندن ۲ سال در کرونا همراه خود استقبال کودکان، جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌هایشان مواجه شد. محصولات هفتمین جشنواره سراسری اسباب تفریحی کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان جدا از کالا حضوری در مکان نمایشگاه، همچنان به همان اندازه در این زمان فروردین ماه در فروشگاه اینترنتی محصولات کانون به راحتی در دسترس است عموم قرار دارد. ۱۹.

نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار اسباب تفریحی هفتمین جشنواره سراسری اسباب تفریحی مصادف همراه خود ایام ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند ۲۱ به همان اندازه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ به همان اندازه ۱ بامداد در وسط خلاقیت باکلاس هنری کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان واقع در جاده حجاب تهران برگزار تبدیل می شود. علاوه بر این هشتمین روز اجتناب کرده اند نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار کالا اسباب تفریحی همراه خود شناسایی مسکن آپارتمانی معروف است.