همراه خود آثار هنری منظوم بافی یزد شناخته شده شوید


ایران در کل گذشته تاریخی اجتناب کرده اند مشهور خوبی در صنعت نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی برخوردار {بوده است}. یزد یکی اجتناب کرده اند معروف ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهورترین شهرهای جهان در زمینه منسوجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوجات است.

در یزد به منسوجات استاندارد کدام ممکن است توسط تجهیزات‌های بافندگی استاندارد بافته می‌شود شعربافی می‌گویند. مو بافی در همه زمان ها شغلی انصافاًً مردانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کارگاه های بافندگی معمولاً روزانه خوب به همان اندازه ۲ متر پارچه ساخت می شد.

عید نامه / یزد / شرپفی در یزد

احساس مو

این صنعت دارای تخصص های مختلفی است. ایده کار شعرباوان تجهیزات چوبی است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به نوع ساخت همراه خود مقیاس مختلف طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخته تبدیل می شود. ابتدا خانم های خانه دار روی این وسایل کار می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً آنها را محدوده می کردند، با این حال در سطوح بعدی کار به صورت کارگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه درآمد.

به همان اندازه همین تعدادی از سال پیش صدای این ماشین ها در کوچه های پر پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر یزد به گوش می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است ها مو بافی می گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان های خاص شخصی را دارند.

آثار مو بافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستبافت های آن به رئوس مطالب زیر است:

ترمه

ترمه پارچه فوق العاده شکوه است کدام ممکن است نخ های آن اجتناب کرده اند ابریشم خالص بافته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابریشم، نخ، پشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرک های رنگی بافته تبدیل می شود. ترمه نگاه به گذشته همراه خود انگشتان بازو بافته می شد کدام ممکن است این دلیل است به انگشت همراه خود اف نیز معروف بود با این حال اکنون ساخت آن به صورت نیمه دستی است.

صنایع دستی عید / یزد / هنر شرفافی در یزد

ترمه در طیف گسترده ای از شال، روسری، روسری راه راه، روسری محرم، روسری اتابکی، روسری کشمیری، روسری رضایی، روسری امیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسری یزدی بافته تبدیل می شود. قالب های بی نظیر ترمه، بت، شاخ، گل شاه عباسی (گل محمدی) است.

تاریخچه این صنعت در ایران به ۴۰۰ سال در گذشته باز می گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرتشتیان اولین برای مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدواج شخصی اجتناب کرده اند آن برای جمع کردن شلوار کبری استفاده می کردند.

بازدید کنید

صنایع دستی عید / یزد / هنر شرفافی در یزد

پارچه ای باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمت آن به فاصله ساسانی می رسد. امکانات بی نظیر ساخت آن نگاه به گذشته اصفهان، ابیانه، یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشان {بوده است}. ماده اولین آن ابریشم خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخ طلا است.

مخملی

این پارچه کدام ممکن است در یزد کار دستی تبدیل می شود، بافتی زیبا تحمیل می تدریجی کدام ممکن است هر بیننده ای را به ادعا کردن وا می دارد. اجتناب کرده اند ابریشم خالص در پارچه مخملی استفاده تبدیل می شود.

شمد

صنایع دستی عید / یزد / هنر شرفافی در یزد

این پارچه نازک بافتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نخ های پنبه ای ویسکوز هر دو ریون استفاده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در تابستان} شناخته شده به عنوان ترند استفاده تبدیل می شود. شمد بیشتر اوقات دارای قالب های شطرنجی آسان است.

چادر عصر

چادر عصر یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند پارچه های دستباف است کدام ممکن است در یزد، اردکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان زارش بافته تبدیل می شود. ۲ نوع چادر عصر ساخت تبدیل می شود; نوع اول آن کدام ممکن است کرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزیینی است به چادر عصر پیچی افسانه ای است.

نوع دوم کدام ممکن است ضخامت بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است چادر عصر کویر می گویند برای حمل علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات کشاورزی استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای عملکرد های راه راه است. این احساس ها در مقیاس ۹۰*۹۰ ساخت می شوند کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رومیزی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

دستمال مرطوب یزدی در مقیاس مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های مختلف برای مصارف مختلف ساخت تبدیل می شود. همه اینها دستمال ها به حروف بادیه نشین، ابریشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرم افسانه ای است. چرخ دنده اولین این احساس ها در جاری حاضر ابریشم مصنوعی (ویسکوز) است.

دارایی (ICAT)

صنایع دستی عید / یزد / هنر شرفافی در یزد

خاصیت احساس های انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص یزد است. برای تهیه ویژگی، نخ های تار را در گذشته اجتناب کرده اند احساس همراه خود فرآیند های خاصی رنگ می کنند کدام ممکن است گام به گام رنگ ها را در حین احساس خاص می کنند. ماده اولین آن ابریشم خالص است با این حال اکنون نخ ویسکوز است.

بستر

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند محصولات کارگاه های صنایع دستی ساخت ملحفه در مقیاس ۲۴۰*۳۰۰ سانتی متر می باشد. چرخ دنده اولین آن نخ ویسکوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشم است.

کیف بافی (بافته شده)

خورگین وسیله بار کالا همواره در شهرهای اشکذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردکان رواج داشته است. کیف بر روی نوارهای عمودی بافته شده است کدام ممکن است همراه خود تلنگر زیرین تر شبیه صفر هستند. چرخ دنده اولین حال در کپسول نخ های پنبه ای است.

قالیچه

سجاده برای اقامه نمازهای واجب استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ خاص شخصی را دارد. جنس آن نخ های پنبه ای است کدام ممکن است در ۲ رنگ مشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی ساخت تبدیل می شود.

پتونگ

جمع کردن پتوهای بازو ساز در ادارات اشکذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرنگ خانه توسط خانمها مرسوم است. مقیاس پارچه نواری به عرض ۵۰ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه ۲۲ متر است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ۴ تکه شدن به هم دوخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتو به بازو می آید.

باخچه، لینگ

این بافته ها اصولاً به صورت پارچه های رنگی همراه خود رنگ های شاد به مقیاس ۱۵۰×۱۱۰ سانتی متر ساخت می شوند کدام ممکن است اصولاً برای توالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن لنگ استفاده تبدیل می شود. نخ پنبه ای بیشتر اوقات برای باز نشده بافی استفاده تبدیل می شود.

حرامی

پارچه «احرام» اجتناب کرده اند نخ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچه‌های نخی معمولاً به مقیاس‌های ۷۰×۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰×۹۰ سانتی‌متر است کدام ممکن است این پارچه اصولاً مورد استفاده زائران است.

qnaweez

قناویز فرم پارچه است کدام ممکن است نگاه به گذشته در یزد بافته می شد با این حال اکنون ساخت نمی شود. نخ های این پارچه ابریشمی است. تجهیزات بافندگی همراه خود تجهیزات های آسان دوتکه بافته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتاً توسط خانم های خانه دار بافته تبدیل می شود.

صنایع دستی عید / یزد / هنر شرفافی در یزد

دندانی

دندان هر دو گلی کدام ممکن است زرتشتیان در یزد می شناسند، بافتی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری روی حیله و تزویر دارد.

احساس روسری

نگاه به گذشته تهیه پارچه ای به تماس گرفتن روسری نیز در یزد رواج داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت کارگاهی ساخت می شد. اصولاً چرخ دنده اولین آن نخ های پنبه ای است.

در متعدد اجتناب کرده اند مناطق کشاورزی کدام ممکن است بافتنی مرسوم است، تهیه فرم سفره چهارگوش به مقیاس ۹۰*۹۰ سانتی متر نیز مرسوم است. برای تهیه همه اینها سفره اجتناب کرده اند نخ های پنبه ای کارخانجات سطح دهم توسط خانم ها در منزل هر دو در تجهیزات خروجی کن (بیست شانه) بافته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط شخصی بافنده رنگرزی تبدیل می شود.

سقف

فرم پارچه نخ پنبه ای کدام ممکن است معمولاً ۹۶ سانتی متر عرض دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت نواری سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید هر دو آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید بافته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان فرش برای توافق همراه خود مرحله فرش استفاده تبدیل می شود. امروزه بلعیدن این احساس کاهش یافته است است. اجتناب کرده اند تولید دیگری محصولات منطقه بافی در یزد می توان به پلاس، ارمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارپاس ردیابی کرد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان