هواداران رشت طبق پروتکل به ورزشگاه بازگشتند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند رشت، صبح همین الان چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود حضور مسئولان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران استان گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسئله تجهیزات گلف های داماش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپیدرود برای برگزاری مسابقات همراه خود حضور تماشاگران برگزار شد. در اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها گیلان.

در مونتاژ عکس بعد اجتناب کرده اند ظهر همین الان در فرمان رشت همراه خود حضور قربانعلی الماسخاله رئیس شورای فوتبال گیلان، مجوز تماشاگران برای دیدار همراه خود خدمه های داماش در شورای تامین شهر رشت تصویب شد. تمیز بودن شهرداری فومن همراه خود قابلیت ۳۰ سهم، رعایت مناسب پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور تماشاگران.

این موضوع همراه خود تذکر سازنده فرماندار شهرستان رشت، سرپرست کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها، رئیس شورای فوتبال گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مسئولان حاضر در مونتاژ در خصوص حضور هواداران در ورزشگاه سردار جنگل رشت در کنار بود. .

لذا علاقمندان پرشور فوتبال جهت نمایندگی در ورزشی فوق الذکر باید ماسک، مقوا سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس مقوا واکسن وزارت بهداشت را همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی به در کنار داشته باشند.

اجتناب کرده اند ورود تماشاگران با بیرون مقوا سراسری، مقوا واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک جلوگیری تبدیل می شود.

برای اکتسابی مقوا واکسن به لینک زیر گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پایان دادن مشخصات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی مقوا واکسن در تلفن در کنار شخصی اجتناب کرده اند آن عکس بگیرید:
https://vcr.salamat.gov.ir/fa

این دیدار عصر همین الان اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار تبدیل می شود.

انتهای پیام/ ۸۴۰۰۸
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید