هوای تهران در مرز آلودگی


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹ و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبول و در آستانه آلودگی قرار گرفت.

همچنین در ۴۸ ساعت گذشته این شاخص ۷۸ و کیفیت هوای تهران بود.

تهران از ابتدای سال تنها دو روز هوای پاک داشته است و اکثر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.

انتهای پیام/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید