هوای همانطور که صحبت می کنیم آذربایجان غربی مرطوب است/ اجتناب کرده اند فردا دمای هوا افزایش خواهد یافت


مهدی صابری روز چهارشنبه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس افزود: بر ایده بازرسی نقشه های پیش یابی فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حرکت موج کم گسترش اجتناب کرده اند مرحله متداولجو، احتمال بارش ظریف موجود است. همانطور که صحبت می کنیم در برخی عوامل استان.”
وی افزود: علاوه بر این پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اجتناب کرده اند فردا به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت جوی آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت در استانداری تحت سلطه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر همراه خود افزایش تدریجی دما در کنار باشد.
صبری اظهار داشت: در کل روز هوا نیمه ابری در بعدازظهر همراه خود افزایش ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل همراه خود بارش ظریف، با این حال پس اجتناب کرده اند آن همراه خود بارش ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ابر در اواخر عصر پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.
وی شکسته نشده داد: هوای روزهای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه تمیز به همان اندازه به سختی ابری در بعدازظهر در کنار همراه خود افزایش ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد پیش سوراخ بینی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای استان طی تعدادی از روز بلند مدت ثابت {خواهد بود}.

وی همراه خود خاص اینکه طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ بارندگی در راهنمایی گزارش نشده است، تصریح کرد: بیشترین سرعت وزش باد در مدت مذکور اجتناب کرده اند شهرستان کلدران همراه خود سرعت ۵۴ کیلومتر بر ساعت به گزارش رسیده است.

رئیس اداره هواشناسی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اظهار داشت: دمای هوای شهر ارومیه دیشب بین صفر به همان اندازه خوش بینانه ۱۳.۵ سطح سانتیگراد، اشنوه عقب کشیدن ۴ سطح سانتیگراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر بوکان همراه خود سطح سانتیگراد بود. ۱۸.۹ سطح سانتیگراد بالای صفر. خوب و دنج ترین شهر در شهرستان.

به گزارش فارس، آذربایجان غربی استانی همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای کوهستانی، در زمستان خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در تابستان} خوب و دنج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول بارندگی سالانه {در این} قلمرو ۴۰۰ میلی متر به صورت برف هر دو باران است.

ts/
این را برای صفحه اول اصرار دهید