واقعیت عطش تحصیل دینی در خارج اجتناب کرده اند ملت


حمید ممنونم

ما در نظر گرفته شده می کنیم پوست جایی است برای اشخاص حقیقی بی درد. هر دو {افرادی که} پیوندهای شعری شان اجتناب کرده اند مرز تحویل داد هر دو نوه هایشان کدام ممکن است برای تفریح ​​پول پدرشان به خارج اجتناب کرده اند ملت رفتند. ما در نظر گرفته شده می کنیم ظاهراً درمورد به تجمل، عشق و زمان جاری است. اگر اداره و سازمانی هستیم کدام ممکن است رزومه را در تذکر می گیریم، رزومه شخصی و حتی کشورهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن ها حرکت کرده ایم را تخصص بیرونی مافوق شخصی می دانیم. راستش را بخواهید بیش از حد بی فایده در نظر گرفته شده نمی کنیم. ما همین مسائل را در فراگیر شخصی دیده ایم، با این حال …

***

نمی‌دانم امام خمینی (ره) مکان بود کدام ممکن است قانع شد انقلاب اسلامی ساده برای ایران نیست، اما علاوه بر این جهانی است. چه روزی راضی شد کدام ممکن است گفتمان انقلاب اسلامی باید جهانی شود و دانشجویان علاوه بر این ملت به کشورهای تولید دیگری مهاجرت کنند؟ با این حال می دانم کدام ممکن است امام خمینی آنقدر برای همه دنیا این سیستم و حرف داشتند کدام ممکن است باید دیپلماسی امام در دنیا آموزش داده شود.

انقلاب اسلامی ساده برای ایران نیست، جهانی است.

***

{نمی دانم} شهید بهشتی در گذشته اجتناب کرده اند مهاجرت به آلمان چنین جهان سوراخ بینی داشت هر دو ۹. با این حال قطعاً می توان بهشتی را یکی اجتناب کرده اند اساس گذاران شدید تربیت تبلیغی در سراسر جهان دانست. شهید بهشتی به خوبی طراحی و تربیت شده بود و اکنون دغدغه او همچنان در اختیار شهدای قم است. دغدغه ای کدام ممکن است سال ها در مدرسه های مکالمه عربی و انگلیسی او را آزار می داد.

امام خمینی آنقدر این سیستم و حرف برای همه دنیا داشت کدام ممکن است باید دیپلماسی امام در دنیا آموزش داده شود.

***

با این حال اگر اجتناب کرده اند ممکن است بپرسید، می گویم پوست جایی برای دردمندان موجود است کدام ممکن است بروند. از ما کدام ممکن است شکوه های دنیا را هر چقدر هم کدام ممکن است عشق و گرمای وجودشان را برای سوئیچ معارف گرانبهای اسلام ببینند، می بینند. گرمایی کدام ممکن است انسان را به خواب می برد و در اطراف اسلامی او را احاطه می تنبل.

ممکن است مقبره انقلاب اسلامی در خارج اجتناب کرده اند ملت باشد.

***

می توانید به خارج اجتناب کرده اند ملت بروید و در مقابل کیف های سوغات و کیف های یورو، شبیه به لباس ها را بپوشید و به یک زن و شوهر کیف برگردید کدام ممکن است برای ادغام کردن سوالات مردمان و خواستن به یافتن راهی برای رفع آنها است. به همین دلیل ممکن است بهشتی برای انقلاب اسلامی در خارج اجتناب کرده اند ملت باشد. اجتناب کرده اند آن زیارتگاه هایی است کدام ممکن است باید {برای حفظ} معارف اسلام در آن امتحان شده کرد.

***

در پوست، بیش اجتناب کرده اند بزرگان و دیپلمات ها، دل پاک از ما را دیدم کدام ممکن است واقعاً خاندان خدا بودند و کیلومترها و ساعت ها برای گوش دادن به عالی عبارت بازدید کردند. کودک ها و نوجوانانی را می بینم کدام ممکن است {هر روز} همدیگر را نمی شناسند به همان اندازه همراه خود چشمانشان دوست داشتن گروه حاجی آقا بروند.

کودک ها و نوجوانانی را می بینم کدام ممکن است {هر روز} در مدرسه حاجی آقا همدیگر را نمی شناسند و موج در چشمانشان را دوست دارند.

***

صادقانه بگویم، بازاریابی ما در سراسر جهان است، درک در سراسر جهان ما فوق العاده منحصر به فرد است و قلم ممکن است {نمی تواند} آن را گزارش تنبل. با این حال به توجه امام و رئیس عزیزمان مورد توجه قرار گرفت کنیم.

انتهای پیام/

اجتناب کرده اند ممکن است مشاوران گران در بخش آموزش دعوت می کنیم به همان اندازه نویسنده، نقد و بازرسی و عضویت در هیئت تحریریه پنجره آموزش باشید. برای کشتی مطالب و عضویت در هیئت تحریریه لطفا به نامه الکترونیکی [email protected] نامه الکترونیکی بزنید.
این را برای صفحه اول هدایت دهید