والیبال باشگاه های مردان آسیا مقاومت شهداب یزد ۳ – ۰ اربیل عراق


رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا از در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران آغاز شد. در چهارمین و آخرین مسابقه (شنبه ۲۴ اردیبهشت) مقاومت شهداب یزد به مصاف اربیل عراق رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.محمدصادق نیک گستر۱۰:۲۶


۱۴۰۱-۲-۲۵


http://fna.ir/1ovknt