وزش باد از حداکثر به همان اندازه روز شنبه در فارس شکسته نشده دارد


خلیل عبدالله در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در شیراز، همراه خود ردیابی به خسارات بالقوه ناشی اجتناب کرده اند وزش باد از حداکثر تصدیق شد: در مناطق آسیب پذیر کروی و غبار، وزش باد از حداکثر باعث آسیب دیده شدن چوب و نهال های فرسوده تبدیل می شود.

وی افزود: آسیب به قدرت لحظه ای مشابه با گلخانه و تابلوهای تبلیغاتی و علاوه بر این خسارت بالقوه به محصولات کشاورزی اجتناب کرده اند تولید دیگری اسبابک ها ناشی اجتناب کرده اند وزش باد از حداکثر است.

مدیرکل فاجعه استانداری فارس همراه خود طرفدار به افراد برای جلوگیری اجتناب کرده اند خسارت ذکر شد: در چنین شرایطی اجتناب کرده اند پرسه زدن در فراگیر چوب فرسوده و ساختمان های نیمه کاره خودداری شود.

عبداللهی افزود: عدم برپایی چادر مسافرتی و پارک نکردن خودرو در محل قرارگیری هایی کدام ممکن است احتمال آسیب موجود است، مسافران باید برای جلوگیری اجتناب کرده اند خطرات ملاحظه کنند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید