وضعیت بزرگراه / بازدید کنندگان سایت در محورهای شمالی


به گزارش پایگاه خبری صراط، وضعیت راه های ملت اجتناب کرده اند ساعات اولین بامداد شنبه ۱۳ فروردین به رئوس مطالب زیر است:

فینال وضعیت محورهای شمالی:

– تردد در چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین – رشت (سر خورد و بازگشت)

(*علاوه بر این محورهای شمالی گمشده تأثیر می گذارد هوا هستند.)

محور شریانی مسدود شده:

۱) ریگان – ایرانشهر

* هاب هایی همراه خود انسداد فصلی:

۱) Kangenama – Tweezerkan

۲) سروآباد – پاوه

۳) دردسرساز ج – بدنا

۴) Punnell – خلخال

۵) Wazak – شهر او

۶) هشتگرد – طالقان

۷) برای اسم – ارجمند

* آکسون های مسدود غیر شریانی:

۱) آرزوی غیر معمول – آب سفید

۲) تهم – چورسوک