پاسخ ایران به ریختن مجبور پناهجویان انگلیسی به رواندا


به گزارش گروه پوشش خارجی خبرگزاری فارس، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امشب (جمعه ۲۶ فروردین) اعلامیه مقامات انگلیس مبنی بر اعزام مجبور پناهجویان به رواندا را ناپایدار اجتناب کرده اند ورزش های در سراسر جهان این ملت دانست. تعهدات و وظیفه ها توضیح دادن اشخاص حقیقی خارج اجتناب کرده اند بریتانیا شناخته شده به عنوان مغایر همراه خود روح و مفاد کنوانسیون پناهندگان.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: قالب بریتانیا برای سپردن وظیفه پناهجویان به ملت ثالث، پناهندگان را کشف نشده نقض حقوق مندرج در موافقت نامه های پناهندگی و معاهدات حقوق بشری مکان ها و نگرانی ها انسانی و اخلاقی را انصافاً نادیده خواهد گرفت.

خطیب زاده، کالایی شدن پناهجویان، خشونت {و رفتار} تحقیرآمیز همراه خود کرامت انسانی را رد کرد و همراه خود ردیابی به اینکه جمهوری اسلامی ایران میزبان هزاران و هزاران پناهنده است، اظهار داشت: سایر کشورهای غربی همواره امتحان شده های جمهوری اسلامی ایران در مدیریت و مراقبت را نادیده گرفته اند. هزاران و هزاران مهاجر و پناهنده

و سخنگوی وزارت امور خارجه در طولانی مدت خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همراه خود برای درمان نگرانی ها بشردوستانه و بشردوستانه میزبان هزاران و هزاران پناهنده به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند ملت همسایه افغانستان بوده و توده ها مورد توصیه و تعیین نهادهای در سراسر جهان مرتبط همراه خود امور پناهندگان قرار گرفته است. .

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید