{پاسخ به} انگلیسی ها خوب ایرانی را انگشت کم نگیرید!پس اجتناب کرده اند بالا قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲، هواداران فوتبال در کشورهای مختلف طبیعتا نسبت به گروهی کدام ممکن است در آن قرار گرفتند پاسخ نماد دادند.