پرسپولیس مقابل مهدوی کیا شکست خورد
شاگردان مهدی مهدوی کیا در کارکنان فوتبال امید ایران سودآور شدند در دیداری تدارکاتی پرسپولیس را شکست دهند.