پرشین من مطالبات زنان مشهد از مقامات دادگاه; غبار بد حجابی باید از مشهد پاک شود/قضات انقلاب باید حمایت شوند


به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حمایت از قضات انقلابی مشهد در برقراری امنیت اخلاقی و اجتماعییکی از سوژه های مردمی است که بیش از ۲۲۰۰ نفر در سیستم هستند فارسی من حمایت کرده است

عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی، در میان نیازهای اجتماعی قدمتی دیرینه دارد، عفاف یک موضوع کلی است که شامل گفتار، رفتار، پوشش و سبک زندگی است و حجاب نماد عفاف در پوشش است. اما موضوع عفاف و حجاب در مشهد مقدس جایگاه ویژه ای دارد و بانوان مشهدی از گذشته تاکنون به این اهمیت واقف بوده و هستند.

چهره پاک مشهد مدتی است پوشیده از گرد و غبار است و متأسفانه شاهد صحنه هایی در محیط های شهری هستیم که هیچ تفاوتی با کشورهای اروپایی ندارد و با اعتقادات ما مغایرت دارد و این نشان دهنده ضعف کارکنان نهادهای فرهنگی در حوزه عفاف و عفاف است. حجاب

با ورود دستگاه قضایی به موضوع بی حجابی برخی افراد در مشهد، متاسفانه شاهد رفتارهای نادرست با حرکت انقلابی برخی قضات هستیم. اکنون برخی زنان مشهدی در فارس من کمپینی را در حمایت از این قضات انقلابی راه اندازی کرده و خواستار ورود مراجع قضایی به موضوع حجاب در مشهد شده اند.

در بخشی از این مطالبه مردمی آمده است: همه می دانیم که حجاب موضوعی است که همیشه حاشیه های زیادی دارد. با توجه به اینکه مردمی متدین، مقتدر، مردم‌دار و نجیب برای دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب و آرمان‌های شهدا پای کار آمدند، ما مردم انقلابی مشهدالرضا (ع) حمایت خود را از این عزیزان اعلام می‌کنیم. وزارت عمومی و بویژه انقلابی، شجاع و استاندار مشهد خود را در برقراری امنیت اخلاقی و اجتماعی اعلام کردند و اقدامات ایشان را در جهت گسترش عفاف عمومی و اجرای قانون عفاف و حجاب در جامعه ارج می نهیم. از دادستان کل کشور بخواهید که از این قضات حمایت کامل کند.

لزوم قرار دادن تمامی دستگاه ها در حالت حجاب در مشهد

به گزارش فارس، بی شک زندگی در جامعه اسلامی مستلزم اجرای احکام اسلامی است و این روشنفکری مردم در حمایت از این قوانین است که می تواند در بستر حق خواهی، حجاب را از چهره مشهد بزداید. حمایت بانوان مشهدی از قضات مدافع حجاب و عفاف در این شهر خبرگزاری فارس خراسان رضوی پیگیر این موضوع است.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید