چرا بدهی خارجی ایران عملا نزدیک به صفر است؟


استقراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا بدهی یکی اجتناب کرده اند راه هایی است کدام ممکن است کشورهای در سرتاسر جهان در هنگام ضعیف بودجه برای جبران کسری در تامین ارزش های کلی متوسل می شوند. بازرسی بدهی کلی هر دو خارجی ملت ها در همه زمان ها به ۲ صورت انجام تبدیل می شود. یکی قطعا ارزش آن را دارد ریال هر دو ارزهای خارجی این بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس نسبت آن به ساخت ناخالص خانه ملت ها. چندی پیش رئیس معظم انقلاب در یکی اجتناب کرده اند سخنان شخصی نرخ بدهی کشورمان را نزدیک به صفر ادعا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمودند: این یکی اجتناب کرده اند موفقیت های نظام اسلامی است.

بر مقدمه آمارهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان، در واقع همراه خود به سختی تمایز، ایران حدود ۸ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد کدام ممکن است در گزارش زیر دلیل می دهیم کدام ممکن است چگونه این بدهی در مقابل همراه خود آمارهای در سراسر جهان فوق العاده نزدیک به صفر است.

* بدهکارترین کشورهای دنیا کدامند؟

بر مقدمه گزارش Global Fire Power، آمریکا بدهکارترین ملت جهان است. به معنای واقعی کلمه هستند، این ملت ۳۰ ​​تریلیون دلار هر دو ۳۰ تریلیون دلار بدهکار است، به این تکنیک کدام ممکن است هر کودک آمریکایی در بدو تولد ۹۱۳۰۰ دلار بدهکار است. این نسبت بدهی برای بزرگسالان در آمریکا ۲۴۲۵۰۰ دلار به ازای هر نفر است. آمریکا ۱.۲۵ برابر ساخت ناخالص خانه شخصی بدهکار است کدام ممکن است طی تعدادی از دهه قبلی ۲.۵ برابر مرتفع است.

پس اجتناب کرده اند آمریکا، بریتانیا همراه خود ۹ تریلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد، رقمی کدام ممکن است تعدادی از سال پیش سند شد. بر مقدمه این آمار، هر شهروند بریتانیایی ۱۲۷ هزار دلار بدهکار است.

فینال رقم بدهی کلی فرانسه، یکی اجتناب کرده اند بهترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، ۷.۳۲ تریلیون دلار در فینال سال ۲۰۲۱ است. {در این} محاسبه، هر شهروند فرانسوی ۸۷۲۰۰ دلار بدهکار است. اجتناب کرده اند این منظر، فرانسه سومین ملت بدهکار جهان است.

طبق فینال آمار سال ۲۰۲۰، آلمان شناخته شده به عنوان بهترین اقتصاد اتحادیه اروپا دارای بدهی ۵.۴۷۴ تریلیون دلاری برابر ۶۹ هزار دلار برای هر شهروند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین ملت بدهکار در این کره خاکی است.

ژاپن همراه خود بدهی ۴.۷۷ تریلیون دلاری، پنجمین ملت بدهکار جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهکارترین ملت جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شهروند ژاپنی در جاری حاضر ۳۸۰۰۰ دلار در مقابل همراه خود مارس ۲۰۲۰ بدهکار است.

بر مقدمه گزارش موسسه مالی مرکزی ایتالیا، اتحادیه اروپا همراه خود بدهی ۲.۷ تریلیون دلاری در رتبه ششم {در میان} بدهکارترین کشورهای جهان قرار دارد. موسسه مالی مرکزی ایتالیا اخیراً ۲.۹۶ تریلیون دلار هر دو ۲.۷۴ تریلیون یورو بدهی را ادعا کرد کدام ممکن است تنها نسبت به ابتدای سال جاری ۲.۱ سهم افزایش داشته است.

رئیس فدراسیون سراسری بلعیدن کنندگان ایتالیا می گوید: همراه خود این محاسبه، هر خانوار ایتالیایی ۱۰۴۴۸۲ یورو بدهکار است.

اسپانیا یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کشورهایی است کدام ممکن است در بین ۱۰ بدهکار عظیم جهان قرار دارد. طبق فینال آمار، این ملت ها ۲.۲۶ تریلیون دلار بدهی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شهروند اسپانیایی ۴۸۷۰۰ دلار بدهکار است.

بر مقدمه آمار سال ۲۰۲۰، متداولبدهی مقامات چین به ۲.۰۹ تریلیون دلار رسیده است، با این حال نکته مهم اینجا است کدام ممکن است این میزان بدهی تمایز سرانه بزرگی همراه خود سایر کشورهای دارای بدهی با کیفیت صنعتی در این کره خاکی دارد. همراه خود قطع بدهی بر باند چین، تنها ۱۳۲۶ دلار به ازای هر نفر بدهی خواهیم داشت.

کانادا همراه خود بدهی خارجی ۱.۹۳ تریلیون دلار نهمین ملت بدهکار در این کره خاکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شهروند کانادایی بیش اجتناب کرده اند ۵۲۰۰۰ دلار بدهکار است. اجتناب کرده اند تذکر سرانه بدهی در این کره خاکی، سوئیسی ها یکی اجتناب کرده اند بدهکارترین کشورهای جهان هستند. بدهی مقامات سوئیس ۱.۸۲ تریلیون دلار تخمین زده تبدیل می شود، با این حال بیش اجتناب کرده اند ۲۱۳۰۰۰ دلار برای هر شهروند تخمین زده تبدیل می شود.

سنگاپور دارای بالاترین بدهی کلی سرانه در این کره خاکی است. سرانه باند ۲۳۱۰۰۰ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت آسیایی در مجموع ۱.۶۷ تریلیون دلار بدهی خارجی دارد.

بلژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا اجتناب کرده اند جمله کشورهایی هستند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند عالی تریلیون دلار بدهی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب ۱.۲۸ تریلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۸۳ تریلیون دلار بدهی دارند. سرانه بدهی مردمان این ملت به همین ترتیب ۱۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ دلار برآورد شده است.

* جایگاه ایران در بین کشورهای جهان اجتناب کرده اند تذکر بدهی خارجی

ایران همراه خود کمتر اجتناب کرده اند ۸ میلیارد دلار بدهی، صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهمین ملت بدهکار جهان است کدام ممکن است در مقابل همراه خود بدهی کشورهای فوق تقریباً چیزی نیست. در مقابل همراه خود ساکنان کشورهایی مربوط به سوئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگاپور کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار دلار بدهکار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سرانه بدهی مردمان آمریکا کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ دلار است، نرخ بدهی تنها ۹۴ دلار برای هر شهروند در ایران ممکن است. صفر

* بدهکارترین ملت ژاپن اجتناب کرده اند زاویه ای تولید دیگری

به گزارش ویژوال کاپیتالیست، چون آن است ردیابی کردیم، ارزیابی مقیاس بدهی همراه خود ساخت ناخالص خانه کشورهای جهان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند فرآیند های تعیین مقدار مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه بدهی ملت ها نسبت به سایر کشورهای جهان است. اجتناب کرده اند این منظر، نسبت کل بدهی مقامات ژاپن ۲.۵۷ برابر ساخت ناخالص خانه آن هر دو به عبارت تولید دیگری ۲۵۷ سهم مقیاس مالی کدام ممکن است ژاپن را به بدترین انجام در این کره خاکی تغییر می تنبل.

سودان پس اجتناب کرده اند ژاپن همراه خود نسبت بدهی خارجی ۲.۱ برابر ساخت ناخالص خانه در رتبه دوم قرار دارد.

{در میان} کشورهای رشد‌یافته، ایتالیا یکی اجتناب کرده اند کلاس برتر‌های بدهی در این کره خاکی را دارد کدام ممکن است بدهی مقامات ۱۵۹ سهم ساخت ناخالص خانه است.

نسبت بدهی آمریکا به ساخت ناخالص خانه نیز بالا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی خارجی ۱.۳۳ سهم ساخت ناخالص خانه است. این سهم برای پرتغال ۱۳۱ سهم، برای اسپانیا ۱۱۶ سهم، برای بلژیک ۱۱۳ سهم فرانسه، برای کانادا ۱۱۰ سهم، برای بریتانیا ۱۰۹ سهم، برای مصر ۹۲ سهم، برای هند ۹۱ سهم، برای استرالیا ۸۴ سهم، برای پاکستان ۸۳ سهم، ۷۷ سهم است. سهم برای مجارستان، ۷۳ سهم برای آلمان، فنلاند ۷۲ سهم مالزی ۷۱ سهم، چین ۶۹ سهم، آفریقای جنوبی ۶۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمان ۶۸ سهم.

به گزارش سیسدیتا، بر مقدمه آمار سال ۲۰۲۱، نسبت بدهی خارجی ایران به ساخت ناخالص خانه تنها عالی سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقم نسبت به داده های آماری سال ۲۰۲۰ ۴ دهم کاهش داشته است.

همراه خود ملاحظه به آنچه آگاه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب در سخنان شخصی تأکید کردند، هم اجتناب کرده اند تذکر بدهی برابر کمتر اجتناب کرده اند ۸ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر نسبت بدهی خارجی به ساخت ناخالص خانه کدام ممکن است عالی سهم تخمین زده تبدیل می شود نسبت به سایر ملت ها بدهی کشورمان نزدیک به صفر است.

* فرش روزی علیشاه

انتهای پیام