چرا برخی اشخاص حقیقی واکسینه نمی شوند؟


محمدرضا ناظر فوق تخصص عفونی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خبرگزاری فارس همراه خود ردیابی به فینال اصلاحات در مسیر درست تیراژ Omicron در محله تصدیق شد: در حال حاضر در طولانی مدت سر ششم قرار داریم با این حال اینکه بگوییم خطا است. کدام ممکن است Omicron طرف خطرناکی نیست.” با این حال آرم داده شده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی آلوده به ویروس Omicron 4.4 نسبت نسبت به سویه دلتا مصونیت بیشتری دارند. بعد از همه این در کشورهایی است کدام ممکن است دلتا باقی مانده است پرانرژی است.

وی کسب اطلاعات در مورد احتمال ابتلای مجدد مبتلایان به ایمیکرون ذکر شد: بیمارانی کدام ممکن است پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند بالقوه است یک بار دیگر به ایمیکرون از رنج می برند، به همین دلیل باید شکاف گذاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه پروتکل ها را رعایت کنند.

ناظر تاکید کرد: ضرر در حال حاضر ما در کرونا واکسینه نکردن چند است، اما علاوه بر این واکسینه کردن آنهاست. باید تاکید کنم کدام ممکن است ساده عالی متخصص عفونی ممکن است پیشنهاد تدریجی کدام ممکن است مبتلایان را واکسینه نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه برخی اجتناب کرده اند اسناد برخی اجتناب کرده اند مبتلایان را راضی می کنند کدام ممکن است واکسن نزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه اینجا است کدام ممکن است مبتلایان حاد عروق کرونر مرکز به کلینیک مراجعه می کنند.

وی ذکر شد: تخصص ویروس امیکرون آرم می دهد {افرادی که} واکسینه نشده اند کمتر اجتناب کرده اند قربانیان به دلتا خطر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بیانیه شده است کدام ممکن است این مبتلایان در بیمارستان بستری شدند هر دو مجبور به تزریق شدید تری شده ایم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید