چهارمین رویداد ملی فهما در کردستان آغاز شد


کامل گلباغی در گفت وگو با خبرنگار فارس در سنندج، اظهار داشت: رویداد ملی فحما یک رویداد رقابتی برای اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است که با هدف شناسایی و ساماندهی لذت آفرینی طراحی و اجرا می شود. و ایجاد انگیزه در استعدادهای فرهنگی و هنری کشور».

وی ادامه داد: این رویداد بر اساس تجربه برگزاری سه رویداد قبلی و استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان و مراکز فعال همانند سال گذشته در سه شبستان و ۱۲ ایوان و ۲۰ هزار نقطه برای هر ایوان تعریف شده است. که از آن جمله می توان به ایجاد چارچوبی روشن برای مدیران و اعضای کانون ها برای ایفای نقش های هدفمند در عرصه فرهنگ و هنر اشاره کرد.

مدیر تیم هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان با بیان اینکه چهارمین محفل فحمه از ۲۱ خردادماه مصادف با ولادت امام رضا(ع) آغاز شد، افزود: در این دوره از رویداد ملی فحمه؛ ۲۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد. باشگاه ها با توجه به توانمندی و امکانات خود می توانند از یک تا سه ایوان برای شرکت در رویداد مسابقه ای فهما انتخاب کنند با این توضیح که یکی از ایوان ها باید به عنوان ایوان هنری انتخاب شود.

وی گفت: نگاه تخصصی و کیفی فعالیت های میدانی مساجد از اهداف اصلی چهارمین رویداد فهم است و گفت: تجربه برگزاری سه رویداد قبلی و استفاده از نظرات کارشناسان و کانون های فعال تدوین شده است.

گلباغی مهارت (آموزشی)، میدانی، رقابتی (جشنواره)، شبکه سازی، هویت و سازماندهی تعاملی و خودجوش را از مجموعه فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد در رویداد فحما برشمرد و افزود: مسجد محوری، نگاه سازمانی. ، پیوست رسانه، جاذبه هنری، یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت های مرکز در ۱۲ بالکن است.

وی افزود: مسئولین کانون های فرهنگی هنری مساجد می توانند پس از ورود به حوزه کاربری خود در سامانه کودک مسجد به نشانی www.bachehayemasjed.ir، ایوان تخصصی را برای ارزیابی در رویداد فهم انتخاب کنند.

مدیر تیم هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان نیز تمامی حمایت ها در ۳ دوره قبلی رویداد فهم را منوط به اخذ مجوز الکترونیکی کانون و ثبت فعالیت در سامانه کودکان مسجد عنوان کرد. پس از انجام این کار، با تکمیل عناصر کانون در سامانه، مجوز الکترونیکی دریافت کرده و تمامی فعالیت های خود را در ۱۲ رواق تعریف شده در سامانه بچه های مسجد ثبت و مستند کنید تا از حمایت های مالی و تجهیزاتی بهره مند شوید.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید