چهارم اردیبهشت، تحریک کردن تحولی غول پیکر در آینده ملت ایران بود


حجت الاسلام سید محمد السادات همانطور که صحبت می کنیم در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در سنندج تصدیق شد: استقلال، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت این ملت را نابود کرد.

رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی کردستان تصریح کرد: امام خمینی (ره) اجتناب کرده اند شبیه به روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب تاکید داشتند کدام ممکن است راه نظام اسلامی باید قانونی طی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر چه مردمان قبول دارند. سخنان امام آنها شناخته شده به عنوان عالی رئیس کاریزماتیک با بیرون شک موافق بودند، با این حال کانون اصلی او بر مردم بود کدام ممکن است در پای صندوق‌های رای رأی می‌دادند به همان اندازه بازخورد شخصی را کسب اطلاعات در مورد جمهوری اسلامی دقیق کنند.

حجت الاسلام السادات افزود: این بهترین درس ۱۲ فروردین بود کدام ممکن است دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری همراه خود اسلام ۲ بال تشکیل دهنده نظام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروز شناخته شده به عنوان روز جمهوری اسلامی قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد بالایی داشت. ایده آن بود.” تشکیل نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها مشابه مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی تعیین کنید گرفت.

وی ذکر شد: امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حضور تاریخی سرآغاز تحولی اساسی در مسیر درست حرکت کنید آینده ملت ایران بود چرا کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند آن مردمان نقشی در اداره ملت نداشتند.

حجت الاسلام سادات اذعان داشت: علیرغم همه تهدیدها، تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجمه های همه جانبه سیاسی، مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش توانایی های غول پیکر کدام ممکن است در رأس آنها آمریکای جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی همراه خود پشتیبانی بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت سیاسی مردمان، مقام معظم مدیریت توانستند صعود کنند.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادلات توانایی های استعماری را به هم بزنند.

انتهای پیام/۷۰/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول اصرار دهید