داوطلبان باید در اواسط شغلی در اواخر دستیار دانشیار یا در سطح غیرآکادمیک معادل باشند. آنها باید دارای سابقه ثابت در زمینه انتشار و تأمین کمک های مالی مستقل و مورد بررسی همکاران (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست باشند. سن متقاضیان نباید بیشتر از 15 سال از تاریخ ورود باشد. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.