چگونه در ایام روزه داری بافت تشنگی نکنیم/ به همان اندازه سحر صبحانه می نوشدبه گزارش پایگاه خبری صراط، آب بهتر از نوشیدنی در سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه برای تعمیر تشنگی است.

سایر {نوشیدنی ها} بیشتر اوقات تشکیل بخشها زیادی شکر هر دو نمک هستند کدام ممکن است علاوه بر این تحریک تشنگی، انرژی بالایی نیز دارند.

خوردن بیش اجتناب کرده اند حد نوشابه های شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازدار باعث افزایش کمیت شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر در هضم وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نفخ، درد معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن تبدیل می شود.

مصرف کننده آب کافی بین افطار به همان اندازه سحر طرفدار تبدیل می شود.

برای کاهش عمق تشنگی در کل روز اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر ویژه به ویژه در وعده صبحانه .

خوردن غذاهای شور معادل چسبناک شور هر دو ماهی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشی های شور نیز ممکن است تشنگی را افزایش دهد.

مصرف کردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات معاصر {به دلیل} از گرفتن از آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر {مفید است}. از این ترکیبات مدت بیشتری در روده می معادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی را کاهش می دهند.

اجتناب کرده اند مصرف کننده بخشها بیش از حد آب در زمان شام مصرف کردن هر دو در حین وعده های غذایی مصرف کردن .

مصرف کردن پایین تر های میوه خنک هر دو یخ زده، معادل سیب، ممکن است دهان خواهید کرد را برای مدت زمان بسیار طولانی تری مرطوب نگه دارد.

برگ نعناع معاصر را به سالاد، وعده های غذایی هر دو نوشیدنی اضافه کنید از به سرماخوردگی نگه از گرفتن دهان خواهید کرد {کمک می کند}.

کاهش خوردن نوشیدنی های کافئین دار معادل چای، اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسکافه در ماه رمضان، از کافئین فعلی از آنها تشنگی را افزایش می دهد.