کارآفرینی و موفقیت فقط از طریق کنکور امکان پذیر نیست


گروه دانشگاه خبرگزاری فارس; در مطب دکتر با زنی نشسته بودم که انگار مادرش از در رد می شد. به نظر می رسید ۱۷-۱۸ ساله باشد. بعد از قرار گذاشتن، کمی دورتر از میز نشستند. مریض ارزش کنکور چقدره؟ چه چیزی مهمتر از جانت نیست؟ ببین اینقدر مضطرب هستی که برای دکتر کارت درآوردی؟ دختر جوان در پاسخ به سخنان مادرش سکوت کرد و به زمین نگاه کرد.

مادر که جواب دخترش را نشنیده بود این حرف ها را کنار نگذاشت و با منشی مطب و دیگر بیماران شروع به صحبت کرد. اهمیت کنکوری که دخترم برای آن جان می دهد چیست؟

ظاهرا این سوال باعث شد برخی از افرادی که در مطب دکتر و حتی منشی مطب نشسته بودند، خاطرات خود را از کنکور به یاد بیاورند، چه صحبت از استرس در روز کنکور و چه اشاره به بی تفاوتی خود به نتیجه کنکور. .

دبیر دبیرخانه با خنده گفت: زمان ما برای کنکور دانشگاه دولتی و آزاد یکی نبود و برای هر دانشگاه جداگانه در کنکور شرکت می کردیم، نمی دانم چرا بقیه شرکت می کنند. زمان کمتر.”

این نوجوان همچنین گفت: دو سال بعد باید کنکور بدهم، خدا را شکر با کنکور جدید می گویند استرس بیشتری نخواهیم داشت، کما اینکه معدل دبیرستان تاثیر بیشتری در کنکور داشته و سرنوشت ما در یک امتحان ۴ ساعته مشخص نخواهد شد.”

آقا که کمی دورتر نشسته بود و درس می خواند، سرش را از روی کتاب برداشت و گفت: زمان ما برای کنکور استرس داشت، اما الان تعداد دانشگاه ها و ظرفیتشان زیاد شده و همه داوطلبان قبول می شوند، استرس. ؟”

همان آقایی که خود را اقتصاددان معرفی کرد، ادامه داد: به نظر من این مافیای اقتصادی است که سرنوشت بچه ها را به کنکور مرتبط می کند و باعث ایجاد استرس در رشته و دانشگاه مورد علاقه اش می شود، اما اگر نداند کارآفرینی است. مهم این است که او باید کارآفرین باشد، نیازهای جامعه را بشناسد و بر اساس آن کار ایجاد کند، تولید را شروع کند تا اقتصاد اجازه دهد جامعه شروع به کار کند و برای خودش درآمد ایجاد کند.

مادر همان زن جوان که به نظر می رسید از استرس کنکور قند خونش پایین آمده بود در پاسخ به این آقا گفت: بله، جوانان بدانند کارآفرینی و اشتغال آغاز است، کارآفرینی، چیز جدیدی نیست. آن طرف کنکور».

پسری که خود را دانشجوی رشته مکاترونیک معرفی کرد، گفت: در کنکور از نظر جسمی و روحی ضعیف بودم اما استرسم را پشت سر گذاشتم و اجازه ندهم استرس زحماتم را از بین ببرد، هرکسی که بتواند استرس خود را مدیریت و تجربه کند. البته کسب علم تنها با حضور در دانشگاه و گرفتن مدرک امکان پذیر نیست. هر کسی می تواند بدون مدرک دانشگاهی موفق شود.

بحث کنکور داغ شد و زمان به سرعت گذشت که بیماران یکی یکی وارد مطب شدند. زن جوان اما در پاسخ به کل صحبت سکوت کرد و فقط به زمین نگاه کرد.

صحبت های دفتر باعث شد از چند نفر دیگر در مورد استرس کنکور بپرسم و از آنها در مورد خاطراتشان از کنکور بپرسم.

این دانشجوی مترجمی زبان گفت: من به زبان علاقه داشتم و به علاقه خودم فکر کردم، معتقدم جوانان باید علاقه و استعداد خود را بشناسند و بر اساس آن هدف تعیین کنند و دنبالش بروند، نباید چشم بسته دنبال دیگران برویم. ” هر کدام باید بر اساس علایق خود رشته و دانشگاه را انتخاب کنند. اگر فردی در رشته و دانشگاهی که به آن علاقه ای ندارد تحصیل کند با وجود حضور در دانشگاه با انگیزه و ناموفق می شود.

به گزارش فارس، کارشناسان بر این باورند که داوطلبان کنکور نباید این آزمون را تنها راه موفقیت بدانند، ورود به دانشگاه از راه های دیگری غیر از کنکور امکان پذیر است و حتی بدون ورود به دانشگاه نیز می توان یک نفر بود. کارآفرین و موفق؛ شاید افرادی که در رشته و دانشگاه ناخواسته خود درس خوانده و مدرک گرفته اند اما برای خود شغلی پیدا نکرده اند.

کارشناسان معتقدند جوانان برای ورود به دانشگاه باید در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود تحصیل کنند و برای موفقیت در کنکور توصیه کارشناسان حفظ آرامش و دوری از استرس است.

محمدعلی ذوالفیگل وزیر علوم در توصیه به کنکور، توکل به خدا، حفظ آرامش کامل و اعتماد به دانش را از نکات مهم موفقیت در کنکور دانست.

انتهای پیام/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید