کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، پس از حمله روز گذشته یک عدد از عناصر متخاصم گرفته تا سفارت جمهوری ایران در استکهلم، کاردار سوئد در تهران امروز در غیاب سفیر این کشور از سوی مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه به این وزارتخانه احضار شد.

در این جلسه مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت سوئد به خاطر این وحشیانه و عیب پلیس در این کشور تدابیر امنیتی را اتخاذ می کند فرصت و به طور کامل مطابق با کنوانسیون وین به کاردار سوئد ابلاغ شد.

کاردار سوئد با ابراز تاسف گفت: وضعیت را به دولت این کشور منتقل خواهد کرد.

همچنین در پی حمله مشابه به سفارت کشورمان در بروکسل توسط یک عدد از میان عناصر متخاصم، اعتراض شدید کشورمان به وزارت امور خارجه بلژیک توسط وزارت امور خارجه کشورمان در تهران و همچنین سفارت کشورمان در بروکسل و مسئولیت دولت این کشور به حفاظت از اماکن دیپلماتیک مطابق با کنوانسیون وین مورد تاکید قرار گرفت.