کنار هم قرار دادن سازی ستاد مدیریت فاجعه همراه خود ملاحظه به شرایط جوی استان سمنان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان، سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان امشب در مونتاژ ستاد توافق شرکت ها بازدید استان سمنان کدام ممکن است در سالن اجتماعات امام برگزار شد، تصدیق شد: سمنان امتحان شده می کنم آن را حاضر کنم. . بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح ترین شرکت ها برای همسفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائرینم.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به شرایط جوی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان سمنان، ستاد مدیریت فاجعه باید آمادگی درست برای حاضر شرکت ها فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود داشته باشد.

استاندار سمنان اظهار داشت: در بخش اسکان مسافران اقدامات خوبی {در این} فرمان {انجام شده} است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کارگران تشکر می کنم.

الهاشمی اظهار داشت: در جاری حاضر میل اول مسئولان استانداری سمنان محافظت جان مسافران در ایام نوروز است.

وی اظهار داشت: در صورت بروز هرگونه حادثه برای مسافران در محورهای مواصلاتی استانداری سمنان، اسکورت مصدومان اسکان داده تبدیل می شود.

استاندار سمنان افزود: فرمانداران استانداری دوره ها شورای بازدید کنندگان سایت را به صورت منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک همراه خود اشاره کردن ایده ها مورد نیاز برگزار کنند.

الهاشمی افزود: مورد نیاز است نظارت بر مجتمع های میانی افزایش یابد به همان اندازه مسافران در زمینه های مختلف به طور قابل توجهی بنزین گیری همراه خود اشکال مواجه نشوند.

وی یکپارچه داد: مورد نیاز است شهرداری های استانداری سمنان همراه خود همکاری نمایندگی گلوله کردن نیروی انرژی الکتریکی نسبت به تامین روشنایی مناطق جمعی در شهرهای استانداری اقدام کنند به همان اندازه مشکلی برای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد تحمیل نشود.

استاندار سمنان اظهار داشت: افزایش نظارت ها در زمینه نظارت بر پروتکل های بهداشتی به طور قابل توجهی در ایام نوروز حیاتی {است تا} همراه خود کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران شاهد پیک جدید کرونا {در این} استان نباشیم.

انتهای پیام/۲۵۶۸/۰/
این را برای صفحه اول توصیه دهید