کوهنوردان مفقود شده پس اجتناب کرده اند ۱۲ ساعت در ارتفاعات آبعلی پیدا شدند + فیلم


شاهین فتحی مدیرعامل باند هلال احمر استان تهران در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس تصدیق شد: ساعت ۲۱ ساعت شب قبلی گزارشی اجتناب کرده اند مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در ارتفاعات آبعلی جهان دشت لار گزارش شد. به وسط نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق عملیات هلال احمر در تهران. جذاب کن

وی اظهار داشت: در کمترین زمان ۲ کارکنان کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات همراه خود همکاری کارکنان مدیریت فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها در دماوند به جهان اعزام شدند.

فتحی اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند ساعت ها امتحان شده، حوالی شش صبح، این دوازده نفر در دشت شرم پیدا شدند.

مدیرعامل باند هلال احمر استان تهران افزود: همراه خود ملاحظه به سختی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم جهان اجتناب کرده اند گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات تقاضا یک فروند بالگرد کردیم کدام ممکن است همراه خود همکاری هلال احمر تهران برای پاسخگویی فوری به جهان اعزام شد. کارکنان.”

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: پس اجتناب کرده اند ساعت ها امتحان شده ساعت ۱۰ صبح در امروز، این ۱۲ نفر کدام ممکن است جاری نهایی آنها مساعد بود با این حال متعدد اجتناب کرده اند آنها سرمازدگی خفیف داشتند همراه خود بالگرد به جهان ایمن پایگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات چینران پرواز کردند. سوئیچ دماوند.

انتهای نامه / ۶۷۰۲۹ / گ
این را برای صفحه اول سریع دهید