گرفتن به نمازگزاران در کانادا / ۵ زخمیبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش پایگاه خبری شهروندی تورنتو، بر تأثیر گرفتن اشخاص حقیقی مسلح به خودروی در جاری حرکت در شهر تورنتو، ۵ نفر مجروح شدند.

به گزارش رسانه ها، دیوید ردزیک سخنگوی پلیس ذکر شد این حادثه حوالی ساعت منصفانه بامداد به وقت بومی در مسجد ابوبکر در جهان اسکاربرو رخ داده است.

به آموزش داده شده است سخنگوی پلیس، وضعیت مصدومان این حادثه وخیم نیست، ۳ نفر پس اجتناب کرده اند مداوا اجتناب کرده اند بیمارستان ترخیص شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با ۲ نفر تولید دیگری یکپارچه دارد.

پلیس باقی مانده است اجتناب کرده اند دستگیری مسئله هر دو عاملان این حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه های ارتکاب این جنایت خبر نداده است.