گروکشی بین دونده المپیک و فدراسیون دوچرخه سواری؟


محمود وفایی گفتما خواهیم کرد به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، سعید صفرزاده گفت: فدراسیون دوچرخه سواری از سال گذشته ۳۰ میلیون تومان به او پرداخت نکرده است که او به صورت قرضی دارد و باید آن را به فدراسیون بسپارد. با تمام این شرایط چک شما در آینده آماده و با این خلبان تسویه خواهد شد.

وی درباره اینکه معتقد بود این پول توسط کمیسیون واریز شده و فدراسیون پرداخت نکرده است، گفت: اگر واریز شده، فدراسیون هم پرداخت می کند و تا جایی که می دانم هنوز واریز نشده است. البته این مبلغ در مقایسه با دوچرخه ای که حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و موجود است، زیاد نیست و ناچیز است.

سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری با تاکید بر اینکه آیا فدراسیون در این مورد گروگان گیری می کند، خاطرنشان کرد: هیچ گروگانی وجود ندارد، سعید صفرزاده یکی از دوچرخه سواران خوب ما است و نمی خواهیم بین او و فدراسیون خللی ایجاد شود. این مشکل به زودی حل خواهد شد. دوچرخه را هم باید تحویل بگیرید تا سایر اتباع هم بتوانند از آن استفاده کنند.

راستی که صفرزاده گفته مسئولین فدراسیون او از تیم ملی اخراج شد، گفت: این حرف ها نظر شخصی اوست اما ما به این موتورسوار رحم نمی کنیم. حتی برای بازی های کشورهای اسلامی هم او را به اردو دعوت کردیم اما نیامد.

پایان پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید