گزارش فدراسیون جهانی اجتناب کرده اند مخلوط کردن کشتی در مغولستان؛ ستاره در جاری مقدمه


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، رقبا های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای ۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ فروردین ماه در مغولستان برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرات اول جام تختی نمایندگان کشورمان {در این} رقبا ها هستند.

WWF در گزارشی حاکی اجتناب کرده اند حضور مدال های المپیک {در این} رقبا ها به مخلوط کردن نیروی کار سراسری کشورمان نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: همراه خود اینکه ایران تیمی خاص اجتناب کرده اند المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی به مغولستان خواهد آورد، با این حال نیروی کار همچنان مدال طلای فصل قبلی را خواهد گرفت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزن ۸۷ کیلوگرم هواداران شاهد بازگشت ستاره نوظهور ناصر علیزاده خواهند بود. این کشتی گیر ۲۴ ساله در ۱۲ ماه قبلی ۲ بار شکست خورده است زورابی داتوناشویلی کشتی گیر صرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکساندر کوماروف، قهرمان روس، جواز حضور در المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان را کسب کردند.

کشتی گیر ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ نورسلطان همراه خود ضرب و شتم رستم آساکالوف اجتناب کرده اند ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتابک عزیزبکوف اجتناب کرده اند قرقیزستان همراه خود ضرب و شتم ۲ مدال جهانی به مدال طلا رسید.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کشتی گیران جستجو در طلای آسیا مهدی بالی است. این کشتی گیر وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف محمد هادی صافی (ورزشی کدام ممکن است رویاهای المپیکش بر باد سر خورد) {می رود}. این کشتی گیر سال قبلی در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا کف دست کشف شد.

مسابقات کشتی در تمامی اوزان روز دوشنبه لغو تبدیل می شود

اسامی فرنجیکاران به رئوس مطالب زیر کشتی کنید:

۵۵ کیلوگرم: علی نوربخش
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۶۳ کیلوگرم: امان محمدی
۶۷ کیلوگرم: شاهین بداغی
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری
۷۷ کیلوگرم: عارف حبیب الله
۸۲ کیلوگرم: پیام رسان گرمسیری
۸۷ کیلوگرم: نصیر علیزاده
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منگزی

این سیستم مسابقات به رئوس مطالب زیر است:

سه شنبه ۲۰ فروردین:
۸:۳۰ به همان اندازه ۹: حمل کردن وزنه های ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۱۱:۳۰ به همان اندازه ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال مجدد کشتی های ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ کیلوگرم
۱۸ به همان اندازه ۲۱: کلاس بندی مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال کشتی های ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ کیلوگرم

چهارشنبه ۲۱ فروردین:
۸:۳۰ به همان اندازه ۹: وزنه برداری ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ کیلوگرم
۱۱:۳۰ الی ۱۴:۳۰: ورزشی های مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال مجدد ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ کیلوگرم
۱۸-۲۱: کلاس بندی مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال همراه خود اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ کیلوگرم

بالا پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید