گزارش ورزش پرسپولیس| کری خوانی یحیی همراه خود گیمرها در آقا وسط+فیلم


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، ورزش درست در این لحظه کارکنان فوتبال پرسپولیس درست در این لحظه در هوای مطبوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

* پیش اجتناب کرده اند آغاز ورزش یحیی گل‌محمدی در مصاحبه همراه خود خبرنگاران حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سؤالات آنها پاسخ داد.

* در حالیکه قرار بود ورزش درست در این لحظه اجتناب کرده اند ساعت ۱۶:نیم ساعت تحریک کردن شود با این حال گیمرها اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ در پایین حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کار همراه خود توپ پرداختند.

* گیمرها در تعدادی از گروه به انجام ورزشی آقا وسط مشغول شدند کدام ممکن است کری زیادی بین آنها در جریان بود.

* وحید امیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشاد فرجی ۲ مصدوم پرسپولیس همچنان در اطراف اجتناب کرده اند تمرینات گروهی  را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر کادر پزشکی قرار دارند.

* یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس در ورزشی داخل تیمی حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گیمرها به کری‌خوانی صنوبر.

* ورزش در ساعت ۱۷:نیم ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوت حمید مطهری تحریک کردن شد.

* اعضای کارکنان پرسپولیس به ۳ گروه قطع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات شادابی را برگزار کردند. 

* در ساعت ۱۷:نیم ساعت خبرنگاران به سطح اجتناب کرده اند محل ورزش هدایت شدند.

 

 

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید