گلایه اجتناب کرده اند اصغر فرهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های جدیدترین«قهرمان» سال قبلی در جشنواره فیلم کن به حاضر درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه غول پیکر هیئت داوران را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد. این فیلم تاکنون حدود ۲.۵ میلیون دلار در سینماهای در سرتاسر جهان فروخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمازون مالک حقوق این فیلم در آمریکا است.