یزدی ۷۰ ساله ۴ روز بعد گم شده در بهشت ​​پیدا شد.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند فردوس، سرهنگ «علی رضا فولادی» فرمانده انتظامی شهرستان فردوس ظهر همین الان در ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: ماموران کلانتری شهید زری فردوس در حین گشت زنی {در این} شهرستان همراه خود پیرمردی مواجه شدند کدام ممکن است قدم زدن در یک واحد خیابان بهت زده کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های اجباری خاص شد ناپدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کلانتری راه اندازی شد شد.

وی افزود: ماموران همراه خود انجام تحقیقات برای پلیس توجه دریافتند این شهروند مفقود شده ۷۰ ساله است کدام ممکن است ۴ روز پیش {به دلیل} کهولت سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتلا به مشکلات خلقی ناپدید شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان الفردوس ذکر شد: ماموران همراه خود تجزیه و تحلیل مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل این شخص سالمند، شماره تصمیم بستگان وی را یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفنی به خانوار وی در یزد اطلاع دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور وی مطلع شدند.

فولادی همراه خود ردیابی به اینکه پس اجتناب کرده اند تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز هویت شخص مشخص شده در سلامت درست همراه خود از دستگاه به آغوش خانوار بازگشته است، افزود: بستگان مذکور همراه خود خوشحالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالی اجتناب کرده اند زحمات پلیس تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام کردند.

وی همواره اجتناب کرده اند ساکنان خواست کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خطر افتادن جان سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان اجتناب کرده اند خروج شخصی اجتناب کرده اند خانه جلوگیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم آنها را در سطح اجتناب کرده اند منزل همراهی کنند.

ختم نامه / ۳۶۳۵ / ب
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید