۳۶۵ دانشگاه بعد اجتناب کرده اند زلزله سال ۹۶ در کرمانشاه ساخته شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره‌کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه، بهمن امیری‌مقدم در دیدار همراه خود خیرین دانشگاه‌ساز، اظهار کرد: مردمان کرمانشاه سبقه دیرینه در امر خیر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت خیرین در امر حسنه‌ دانشگاه‌سازی، ممکن خیرخواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری ارزشمند برگرفته اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های والای انسانی است.

وی احداث ٣۶٧ دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ٣٨٠ گروه درس بعد اجتناب کرده اند زلزله ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان ٩۶ همراه خود کمک خیرین را اقدامی مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود امتحان شده‌های خیرین دانشگاه‌ساز  را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک ٢٣٠ میلیارد تومانی در امروز شاهد افزایش سرانه فضاهای آموزشی استان اجتناب کرده اند ۵.۷ متر مربع به ۶.۴۱ متر مربع هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امتحان شده ارزشمند مجمع خیرین دانشگاه‌ساز استان کدام ممکن است رتبه اول کشوری را نیز دارا هستند؛ خوب تقدیر می‌باشد.

استاندار کرمانشاه لزوم مونتاژ، مقاوم‌سازی، نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ نگهداری فضاهای آموزشی، تربیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی استان را همراه خود مشارکت‌های مردم، گروه‌ها، نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی ادای احترام به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {افرادی که} اجتناب کرده اند خودشان می‌گذرند به همان اندازه دیگران انبساط کنند نمونه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام سبب تحمیل بارقه‌ی امیدی برای اطلاعات‌آموزان می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌مهری صورت گرفته به خیرین پذیرفتنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب نیست کدام ممکن است خیرین ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش دولتی استان همراهی نکند.

وی همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری تجهیزات های اجرایی را همراه خود خیرین دانشگاه‌ساز جهت تسهیل در امور را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیچ دستگاهی نباید مانع کار خیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنند مشکلات را براساس نیازهای آموزشی استان تعمیر کنند.

امیری‌مقدم اجتناب کرده اند برگزاری جشنواره خیرین دانشگاه‌ساز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند قابلیت‌های خیرین کشوری همراه خود همکاری مجمع استانی برای بهبود فضاهای آموزشی استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای آموزشی برای خیرین تشریح شود. خیرین شناخته شده به عنوان الگوهای بی‌بدیل باید در گروه راه اندازی شد شوند به همان اندازه سنت کار خیر در گروه فروش داده شود.

انتهای پیام/پ

 
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید