۳۰۰۰ خانوار در فرهنگسراهای خراسان شمالی پذیرفته شدند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان شمالی عصر در لحظه در اظهار داشت وگو همراه خود اصحاب رسانه، اجتناب کرده اند پذیرش ۳۰۰۰ خانواده در فرهنگسراهای خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان خبر داد. اجتناب کرده اند اسفند قبلی تسویه حساب شده است. ۱۹ سال قبلی به همان اندازه در لحظه.

وی اظهار داشت: در مجموع ۶۰ دانشگاه در شهرهای بجنورد، شیروان، مانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسملگان، هر کدام ۳۰ دانشگاه، مدارس فاروج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرما، ۵ دانشگاه، جاجرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ دانشگاه برای مسافران تجهیز شد.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان شمالی افزود: این انواع دانشگاه در قالب ۱۱۵۸ گروه درس فکر شد.

اکبری یکپارچه داد: مدارس در سه کلاس «الف»، «ب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شخصی» طبقه بندی شدند کدام ممکن است به همین ترتیب ۶۷۵ گروه در نوع الف، ۳۸۵ گروه در نوع ب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸ گروه شخصی هستند.

وی اظهار داشت: مدارس شخصی هستند کدام ممکن است در هر کلاسی دارای فرش، یخچال، تلویزیون، وسایل گرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایشی، سرویس بهداشتی، آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس بهداشتی کلی هستند.

اکبری افزود: نوع الف دانشگاه ای است کدام ممکن است در هر کلاسی دارای فرش، یخچال، تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل گرمایشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق استراحت، آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس بهداشتی ۲ ساله است.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان شمالی اظهار داشت: مدارس نوع B هستند کدام ممکن است هر کلاسی مجهز به تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخچال نیست.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مسافران باکلاس می توانند اجتناب کرده اند خوب به همان اندازه سه روز در مدرسه های می خواست در طیف گسترده ای از مختلف سند عنوان کنند، افزود: امکان سند عنوان مسافران باکلاس برای اقامت به ۲ صورت حضوری (همراه خود برای مشاوره اقامتگاه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترنتی (اجتناب کرده اند طریق سامانه) امکان پذیر است. ). ) اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ماه سال جاری به همان اندازه پایان دادن قابلیت حال می باشد.

اکبری اظهار داشت: قابلیت جابجایی مسافران {در این} مدارس حدود ۴ هزار نفر در روز است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید