۳۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند شرکت ها نوروزی گروه های جهادی در الخاف بهره مند شدند


سرهنگ سامیان فرمانده سپاه الخاف به خبرنگار خبرگزاری فارس ذکر شد: ۳۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند شرکت ها نوروزی گروه های جهادی در سین کیانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشت زوزن در الخاف بهره مند شدند.

وی افزود: حدود ۲۵۰ بسیجی در قالب گروه جهادی انصارالزهرا در ایام نوروز مشغول به کار بودند.

سرهنگ سمیان خاطرنشان کرد: عملیات این جهادگران در بخش های پزشکی، دندانپزشکی، عمرانی، آموزشی، زیبایی شناختی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی در ۱۱ روستای شهرستان خواف به پایان رسید.

وی افزود: خدمت بی منت بسیج به افراد باعث آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روحیه امید در محله تبدیل می شود. مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های متنوع موجود است کدام ممکن است گروه های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج همراه خود حضور {در این} مناطق سعی در تعمیر بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی آن ها دارند. درست در این لحظه گروه های جهادی همراه خود روحیه بسیجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن انقلابی در راستای نتیجه گیری آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها والای انقلاب اسلامی گام برداشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه جهان ها حضور سرزنده، مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد دارند.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
این را برای صفحه اول هدایت دهید