۳۷۵ مسافر خارجی در استان سمنان اقامت کردند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان، امیر لوسیون زاده دبیر ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید استان سمنان در نشست مسئولان این ستاد ذکر شد: نوروز امسال ۱۸۸ هزار مسافر نوروزی در امکانات اقامتی استان سمنان اسکان یافتند. اجتناب کرده اند جمله ۳۷۵ مسافر خارجی.

وی ذکر شد: ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲ نفر در اقامتگاه ها، بیش اجتناب کرده اند هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ نفر در اقامتگاه های عادی، ۳۵۹ نفر در مجتمع های گردشگری، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ نفر بازدید کننده پذیر، بیش اجتناب کرده اند هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نفر در اقامتگاه آپارتمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۰ نفر در بوم گردی استان اقامت داشته اند. استراحتگاه . .

دبیر ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید استان سمنان اجتناب کرده اند اسکان ۱۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۸ مسافر نوروزی در اسکان لحظه ای برای ادغام کردن کمپ، پادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادر مسافرتی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۵ مسافر نیز {در این} مدت در اماکن اقامتی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اسکان داشتند.

لوسیون زاده مجموع بازدیدهای نظارتی اجتناب کرده اند اماکن گردشگری استانداری {در این} مدت را ۲۹۴ مورد ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} ایام بیش اجتناب کرده اند ۲۸۱ هزار مسافر اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استانداری بازدید کردند.

در استان سمنان ۱۵ اقامتگاه، اقامتگاه آپارتمان، متل، ۵ خانه مسافر، ۱۰ اقامتگاه عادی، ۷۲ مهمانپذیر، سه مجتمع گردشگری، ۹۵ اقامتگاه بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همراه خود ۳۸۰۰ تشک پذیرای میهمانان نوروزی موجود است.

استان سمنان همراه خود احتساب سایر امکانات اقامتی زیر تذکر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ممکن است پذیرای ۷۴۰۰ نفر در در یک روز واحد روز باشد.

انتهای پیام/۷۴۰۲/م/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید