۳۸ روستای ماهنشان با کم آبی مواجه هستند/ آبیاری باغ با آب شرب


جلیل بین نقیفرماندار ماهنشان گفتما خواهیم کرد به گزارش خبرنگار فارس در زنجان، با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی در این شهرستان، گفت: میزان بارندگی در شهرستان از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۱ است. مم این بوده است که این مقدار با بلندمدت ۲۹۰ مقایسه شده است مم بود، با کاهش ۳۱ درصدی بارندگی مواجه بودیم.

فرماندار شهرستان ماهنشان به بارش های بهاری امسال اشاره کرد و افزود: اگر بارندگی های امسال یعنی از بهار تا امروز را در نظر بگیریم مجموع بارندگی ها ۴۲ است. مم این بوده است که اگر همین بازه زمانی را در بلندمدت در نظر بگیریم، ۱۰۸ مم این بود که در بهار امسال نسبت به بلند مدت ۶۱ درصد کاهش بارندگی داشتم.

بین نقی با تاکید بر اینکه منابع آبی این منطقه عمدتاً از آب های سطحی و زیرسطحی تامین می شود، ارتباط مستقیمی با شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی دارد، بنابراین امسال شرایط خوبی در زمینه منابع آبی نداریم. مردم از آب آشامیدنی برای آبیاری باغات خود استفاده می کنند و در این زمینه فرهنگ سازی و توصیه هایی برای پیگیری مدیریت مصرف آب آشامیدنی برای جمعیت های منطقه مطرح می شود.

فرماندار ماهنشان به انشعابات غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری و برخورد با انشعابات غیرمجاز شرکت آب و فاضلاب اقدامات لازم را در این زمینه انجام می دهد.

وی با اشاره به الگوی مصرفی که در سراسر کشور تاکید دارد، گفت: در حال حاضر ۳۸ روستای شهرستان مشکل کمبود آب دارند اما برای روزهای گرم آینده با برنامه ریزی هایی که انجام شده آبرسانی خواهیم کرد. مبلمان برای برخی از روستاها

پایان پیام/۷۳۰۲۱
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید