۴ ایستگاه جنوبی جاده خوب مترو تهران در روز نظامی مسافر ندارند


به گزارش شفاف، احسان حمید مقدم دانستن درباره جشن حماسه بزرگداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری دلاورمردان نظامی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژه نیروهای مسلح در جوار مرقد امام خمینی پدر مingسس جمهوری اسلامی ایران ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم مطهر. متوقف نخواهد شد. در جاده مترو تهران.

علاوه بر این جاده بخش فرودگاه امام خمینی (ره) به همان اندازه بالا سرویس برقرار نخواهد بود.

4 ایستگاه جنوبی خط یک مترو تهران در روز ارتش مسافر ندارند

حمید مقدم خاطرنشان کرد: شهروندانی کدام ممکن است در روز دوشنبه قصد استفاده اجتناب کرده اند ایستگاه شهید باقرشهر را دارند می توانند اجتناب کرده اند ایستگاه مترو پالایشگاه استفاده کنند.

وی تایید کرد: پس اجتناب کرده اند بالا مراسم حرکت قطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش مسافران، این امر به صورت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این سیستم حرکت قطار انجام تبدیل می شود.

تأمین: خبرگزاری فارس